Мэргэжлийн чиглэл

 • БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ
 • Сургалтын хэлбэр: Өдөр
 • Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
 • Суралцах хугацаа: 4 жил
 • Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг: Бакалавр
Тэнхим Индекс Мэргэжил
Утга зохиолын
тэнхим
D 220600 Утга зохиолын ажилтан
D 320100 Сэтгүүлч
D 141100 Монгол хэл – уран зохиолын багш
D 032202 Архив судлал
Нийгмийн ажлын тэнхим D 093201 Нийгмийн ажилтан
D 031301  Сэтгэл судлал
 •  
 • ЭЧНЭЭ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
 • Сургалтын хэлбэр : Эчнээ 
 • Элсэгчдийн боловсрол : Дээд
 • Суралцах хугацаа :  1.5 жил
 • Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг : Бакалавр
Тэнхим Индекс Мэргэжил
Утга зохиолын тэнхим  D 032201 Номын сангийн мэргэжилтэн
Нийгмийн ажлын тэнхим  D 092301 Нийгмийн ажилтан
 D 031301 Сэтгэл судлал
 •  
 • МАГИСТЕРИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
 • Сургалтын хэлбэр: Эчнээ 
 • Элсэгчдийн боловсрол: Дээд
 • Суралцах хугацаа:  1.5 жил
 • Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг: Магистр
Тэнхим Индекс Мэргэжил
Утга зохиолын тэнхим  D 023203 Утга зохиолын ажилтан
Нийгмийн ажлын тэнхим  D 031301 Нийгмийн ажил