ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

НИЙГЭМД ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ БОЛЖ ЧАДАХУЙЦ ОЮУНЛАГ,ТӨЛӨВШСӨН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.