АЛСЫН ХАРАА

УТГА ЗОХИОЛ, НИЙГМИЙН АЖЛЫН САЛБАРТ УЛС ХООРОНДЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН УРАН БҮТЭЭ, ТУУРВИЛ ЗҮЙН ТҮШИЦ ДЭЭД СУРГУУЛЬ БОЛНО.