ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

НИЙГЭМД ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ БОЛЖ ЧАДАХУЙЦ ОЮУНЛАГ, ТӨЛӨВШСӨН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.

АЛСЫН ХАРАА

УТГА ЗОХИОЛ, НИЙГМИЙН АЖЛЫН САЛБАРТ УЛС ХООРОНДЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН УРАН БҮТЭЭЛ, ТУУРВИЛ ЗҮЙН ТҮШИЦ ДЭЭД СУРГУУЛЬ БОЛНО.

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

БАКАЛАВР

Бакалаврын мэргэжлүүд

  • Утга зохиолын ажилтан /зохиолч/
  • Монгол хэл-уран зохиолын багш 
  • Сэтгүүлч 
  • Нийгмийн ажилтан 
  • Сэтгэл судлал 

МАГИСТР

Магистрийн мэргэжлүүд

  • Нийгмийн ажилтан
  • Утга зохиол судлал /туурвил зүйл/

ЭЧНЭЭ

Эчнээ хөтөлбөрийн мэргэжлүүд

  • Нийгмийн ажилтан
  • Сэтгэл судлал
  • Номын сан судлал
0

ЖИЛИЙН ТУРШЛАГА

0

ТАВ ТУХТАЙ ОРЧИН

0

ОЮУТНАА ДЭМЖИХ

ТӨГСӨГЧДИЙН ҮГ

МЭДЭЭЛЭЛ